blog
« poprzednia | skocz do strony:

emilkot61tetutetu


emilkot61tetutetu
wczoraj

emilkoatymateuszekgrzesieckotojestesprzyjaielemasiecałujeszgówniarami

mówilemzetoprawdyapotemuwazamzetosieodchodziprawdabozeprawda

emilkoatymateuszgrzesieczkojestesprzyjacielemtaksamoapotem

siecałujeszgówniarami

 

przebaczymytezmyslaleddwabachoryzmartowmameczko

przebaczymytezmyslalesdwabachoryzmartowmameczko

przebaczymytezmyslalesgnojudwabachoryzmartowmameczko

chocuwazamjakemilko

zadobretodzieckostasieczkoradeczkotaksamosłuszneprawduyemilko

chocuwazamzadobretemartodzieckostasieczkoradeczko

słuszneprawdyemilkoatychybatakrobiszdlategomateuszgrzesieczko

moimzdaniematentosiecałujeszgówniaramiprawdabozeprawda

zadobredzieckostasieczkoradeczkotezbywaswdupylanieprawdabozeprawda

zadobretezuwazamataktochybazdardzilydombychybatakprawdaprawda

zadobredzieckotezniemaszsercatytaksamochybakochalesmateuszuwazamgrzesieczkogrzesiek


 

zapiskipamietnikt11tetu


zapiskipamietnikt11tetu
2 dni temu

emilkocichsiedzemilkocichosiedzbouwazamzejakwyjestescieotomniewkurwilo

botomniewkurwilotamaszracjezchorakasiataatenjauwazam

botytakrobiszkasieczkoauwazamzeczyzciemprawdaniejestdotego

takkkazdymjestmozekrólemprawdatatakazdymjestmozekrólemprawda

 

kazdymjestmozekrólemprawdakazdymjestmozekrólemprawda

kazdymjestmozekrólemprawdakazdymjestmozekrólemprawda

kazdymjestmozekrólemprawdakazdymjestmozekrólemprawda

kazdymjestmozekrólemprawdakazdymjestmozekrólemprawdabozeprawda

kazdymjestmozekrólemprawdabozeprawdaprawdabozeprawdaprawda

 

 

 


 

zapiskipamietnikt11tetu


zapiskipamietnikt11tetu
2 dni temu

tataemilkoauwazamzetchcialasna

todrogadlategokatazynokaminskoprawdaemilkoprawdaemilko

poszlasztymłobustwempotemtakzeten

albojestejinnnejwiaryjechówkatezuwazambogprawdydodasz

todrogachcialaskatazynokaminskoemilkoprawdaprawda

poszalalaztymłobuztwemdobzezesniepoczytalaapotemtakzeten

albozejestesinnnejwiarykasiajechówkatezuwazambogprawdydodasz

albozejestesinnnejwiarykasiakasiadlategojechówkabogprawdydodaszdodasz

albozejesteskasia

kasiainnejwiaryjechówkabotouciebiebylymordymordygrobygroby

mymslalazejaktatomaszpozwolenieitykasieczkoprawdaprawda

myslalasjakmaszpozwolenietotykasieczkoprawdaprawda

myslalasjakmaszpozwolenietotykasieczkoprawdaprawdabozeprawdaprawda


 

emilkot11112tetutetu


emilkot11112tetutetu
2 dni temu

cichosiedznobojatoniechcemtbysmowiltyjestesmoimtatem

tyjestesmoimtatemjauwazamnawetjakczareczkodotego

taktakzyciemumarlouarloemilkoprawdabozeprawda

tatajaniechcetamdokuraczareczko

onisobierobiasamiproblemowimowilamzetakbedzie

jauwazamjakemilkoanawettoniustalalyterodinynoboneetobozewariatki

wariatkichcialybychlopwemilkamaracjezetowkurwia

bozabawkatomusibycmateuszgrzesieczkoprawdaboze

jachorobyniezauwaza

derewienkkamyczkitotezoszukujamowimidobzeprawdauwazamuwazam

drewienkaczykamyczkiemilkowidzerozumiejatezjatezwidzepoprawe

aletetomusizarazczareczkoajaktokopniemyktobyniejedentegodziadanasral

tojestnormalnymbozetatakjakwyzdrowialy

totzebatakbozerozinieprawdanawetnawetnawett


 

zosiat34tetu


zosiat34tetu
131 dni temu
10*
1 ocena

dokładniemilkoijauwazamzewytotakniepototobylodlategozkasielkaminawetmarteczko

boniepotobozeitegówniaryprzychodzilytylkozebywkurwicdzieckotezuwazalemtezuwazalem

boniepotogówniaryprzychodzilyzebywkurwicdzieckotezuwazalemzedobzemowiwtedy

boniepotoemilkoidociebieuwazalemgówniaryprzychodzilyjatezaztakdodaszpradaprawda

boniepotogówniaryprzychodzilytezuwazalematakdodaszprawdamarteczkopogupialapotemzkasielkamitobylaprawdadlatego

boniepotogówniaryprzychodzilyprawdabozetaksamokasielkamiatenpotemdodaszprawdabozeprawdaboze

boniepotogówniaryprzychodzilytezuwazalembozedobzeskarzylodzieckoprawdabozetezuwazalemtezuwzalemtezuwazalem


 

zosiat34tetu


zosiat34tetu
133 dni temu

cichosiedzcichosiedzjacipowiemjacijacipowiemmateuszekgrzesieczkokochamciebie

cichosiedzcichosiedzmateuszekgrzesieczkokochamciebie

apotemapotemtotyczynwzyciudovbzedobroapotemtotyczynwzyciudobrodobze

apotemtotyczynwzyciudobzedobroapotemtotyczynwzyciudobrodobrem

azebyazebydobroprzyszloherbatapomagapodobnoksiążkatzedoczytanaiagzetka

azebydobroprzyszloherbatapomagapodobnoksiązkatezchybapodobnogazetkatzechybapodobno

azebydbroprzyzsłoherbatapomagachybatezpodobnoksiązkapomagachybatezpodobnogazetkachyabtezpodobnepozdrawaim


 

zosiat34tetu


zosiat34tetu
139 dni temu
10*
1 ocena

dokładnieijauwazamzetykasieczkowdoorotoczkolekareczkotezdlategoszukujeszemilkemarte

dokaldniejauwazamnierazmalonawethumoryzeludziewyprowadzacowtedywidzajkkochacie

bógtezumarłmówiłamprawdepotemzemnabógtezumarłtakwtedycoszanujecietatataw

ywidziecijamówietomoznakrólewnykochacijamówieatatattakd

irtzebazabicbyłoitymateuszekgzresieczkodlagówniareczkiświetej

ijamóieprawdemałoatotojuzniegradzidzisiuwmateuszekgzresieczkoapotemapotemtonierobiciwojnymałoanwet

jesteshujrodzinoanietenjesteshujrodzinoanietensmieciapotemjesteshujrodzinoanietensmieci

jesteshujrodzinouwazamanietenzebywiezyczepotemsmiecitzeuwazałamtezuwazałam

jesteshujrodzinoaniezebypotemkochacwtwojesmiecimówiprawdętezuwazałam

apotemtymateuszekgzresieczkotaksamobyłotzebasiezabićdlatejtwojjewtedygówniareczkoswietjbobaskamarty

apotemtymateuszekgrzesieczkobyłosietebajeszczezabicdlatejgówniareczkoswitejbobaskamarty

hujajapotemmamwdupyjejejwojnehujajamammapotemwdupyjejjewojne

hujajajmamapotemwdupyjejjewojnehujajajmamampotemwdupyjejejwojnehujajajajammampotemwdupyjejjeowje

hujajajmammapotemwdupyjejwojneśmieciwrodiznkohujajajmamampotemwudpyjejwojnęśmieciwrodzino

hujajamampotemwdupyjejwojnehujajamamampotemwdupyjejeowjneśmieciwrodiznograwdzieckosmiecihuj


 

zosiat34tetu


zosiat34tetu
142 dni temu
10*
1 ocena

dokładneitykasiatodlategoejstesbandzioremjeszczemyslałamzezbandytabedesiepoteolegowałaboaksieczkodorotoczko

dokładniedlaemniemilkatezmimówiwtedyprawdyodomawaszetodokladne

 

ijakietaksamopowinnnybyckarywdomachpowinnnybyckarywdomach

ijataksamodobzeuwazalapowinnnybyckarywdomachpowinnnybyckarywdomach

taktakazejawybaczeniejestemdebilrekzezatobymijatezrodzinozrodzinopapakaro

takalbozejawybaczecozejaniejestemdebilekwtedywtedyzejatezrodzinopapakaropapakaro

akasitzebamajteczkiwkropeczkibojestesKasiabandzioremniebędesiezKasiakolegowałaniebedeztymhujem

akasitzebamajteczkiwkropeczkibojestesKasiabandzioremniebedezszbandytkakolegowałakasieczkobodorotoczkohujem

akasitzebamajteczkiwkropeczkiboKasiajestebandzioremniebędesizbandytkąkolegowałabokasieczkowdorotoczko

akasiatzeabmajteczkiwkropeczkiboKasiajestbandzioremniebedesiezKasiakolegowałabandytkabokasieczkowdorotoczko

aKasitzebamajteczkiwkropeczkiboKasiajestbandzioremniebeesie

zkasiakolegowałabojestbandytembokasieczkowdorotoczkotaksamozetenlekareczko


 

zosiat34tetu


zosiat34tetu
143 dni temu
10*
1 ocena

dokładniedlategoniechcemwzycizebysitymnieodwiedzałagówniarogierkawkasieczkolekarkęszjbazaarzodwala

wdorotoczkolekareczkoalbojakmimówiłasniechcemsieztobadlategokolegowacgówniarograwkasieczkodorotoczkolekareczkę

dokładniemilkoiuwazamzetechłopcytezmajaniekochajaciebiedlategodlateboapotemichtontoijapoczytałamjakemilkoprawdy

dokładniemilkoiuwazamzetechłopcybomateuszekgrzesiczekskarbydomuemilkobotoprawdo

niekochajaciebietezuwazamatenczareczkojakwieszprawdęcicociakrysiagratezuwazampotemzedobzeczyniszdlategoprawdę

tezuwazamzedobzeczyniszdlategoprawdęboneciebieniekochajamarteczkotechłopcy

tezuwazamapotemapotembodlatejtochcedołózkogówniarywzsystkouczyniębptomojeskarbydomudlategogra

tezuwazamapotemapotemzejakwietaprawdozarównozciociakrysiagradzieckoprzemocwdorotoczkokasieczko

tezuwazamapotemjakwiemprawdęgrawciciociakrysiacowtedycowtedyczynicieczynicie

jakwieprawdetezoprzemocwdorotoczkodwalaszajbajakwieprawdewdorotoczkokasieczkedlatejgradzieckaodwalaszajba

 

jakwieprawdędlategoprzemocdorotoczkowkasieczkeodwalaszajbazarazjakwieprawdęwdorotoczkokasieczkoodwalaszajbazarazodwalaszajbazarazdowidzeniaszajbobotenboten


 

zosiat34tetu


zosiat34tetu
147 dni temu
10*
1 ocena

cichosiedzkotkulemonkuzbyszekolafekjatezuwazalamdlategobozezestybuliumarlyumarlyapotemzetenjakcitakginelototezauwazylam

apotememilkotezbymjakludziejakcitoginelojaniekrzyczejawiemjakmamawtedyludziemialynazwierzakihumoryczygniewy

wtedyniekrzycza;amszanujzwiezetaswojezyciepoumrlymdziadkukazimiezbabciajaninajatezpochowałamsmieci

wtedyniekrzyczenawaswiemzezatotobynajlepszymdokuczeniejatezomijamboniwtymbymialoypotemdorotelkowydomeklekarko

boniwtymbymialydorotelkowydomeklekarkowkasieczkoapotemtoijawidzeumieralysciezrodicemtobylyprawdytobylyprawdy

zetonajlepszymjabympotemteznierazmyslalamtaksamojakemilkonawaszehumoryczypomysływtedy

przepraszamprzepraszamalejabymzetakawyzemipotemtakpowiedzialmipanjezustonajlepszazabaweczkoaonetobuymialyhumory

potemgniewyczykarypapazabaweczkomateuszekgrzesieczekkchamgoboze


 
 


« poprzednia | skocz do strony:

fotka
(pokaż profil użytkownika)
zosiat34tetu
miasto: emitch1@wp.pl
rocznik: 1988
0 znajomych
30 fotek
2766 wyświetleń fotek
0 fotek ocenił


o mnie: pamietnikzapisanypejzazeobrazeczek

muzyka: pamietnikzapisanypejzazeobrazeczek

zainteresowania: pamietnikzapisany

rss rss

adres profilu:


link do profilu na forum:
albumy
fotki w kategoriach
parki (5)
niebo (5)
pejzaże (4)
mazowieckie (3)
jeziora (3)
las (2)
góry (2)
portrety (2)
rzeki (1)
natura (1)
Europa (1)
powietrze (1)
fotki wg daty
2019-09 (4)
2019-05 (5)
2019-04 (14)
2019-03 (7)
użytkownik ostatnio ocenił te fotki
nie ocenił żadnej fotki
znajomi tego użytkownika
brak znajomych

reklama